Med hjälp av regelbunden trädbesikting kan potentiella riskträd upptäckas i tid.

Trädbesiktning

Med hjälp av regelbunden trädbesikting kan potentiella riskträd upptäckas i tid.

Gör en trädbesiktning genom Trädmästarna. Träd i vår närhet har stor betydelse för hälsa, välfärd och trivsel. Men det ställs också höga krav på dessa träd att inte vålla skada på människor och egendom. Potentiella riskträd kan upptäckas genom regelbunden trädbesikting. På detta sätt kan lämpliga åtgärder för att bevara och vårda träd sättas in i tid, och eventuella olycksrisker minimeras.

Hur går en trädbesiktning till?

På Trädmästarna använder vi oss av den systematiska trädbesiktningsmetoden VTA (Visual Tree Assessment) där hela trädet okulärbesiktigas, från rot till krona. Med denna metod undersöks olika symptom som påverkar trädets stabilitet och kondition.

Hör av dig till Trädmästarna för mer information om en eventuell trädbesiktning.