Istället för att fälla äldre träd och träd med håligheter försöker vi hitta sätt att bevara dem så långt som möjligt. Det råder en stor brist på hålträd i naturen och att lämna sk trädruiner bidrar med viktiga livsmiljöer för mångfalden.…

Läs mer